radio 1 BEL10 interview patiënt zonder paperassen

Bedankt aan BEL10 en radio 1 om dit onderwerp aan te kaarten en mij de kans te geven om te getuigen in naam van al mijn lotgenoten. Over de rompslomp van paperassen werk wanneer je chronisch ziek bent.